กู้เงินออมสิน

กู้เงินออมสิน รับเงินด่วนฉุกเฉินช่วงโควิด 10000 บาท เพียงสมัครออนไลน์
เงินเดือน:

ไม่ระบุ

อัตราต่อปี:

ร้อยละ 1.00 ต่อเดือน

วงเงิน:

สูงสุด 50,000-200,000 บาท

กู้เงินออมสินผ่านสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (ฉบับอัพเดต 2022)

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อเงินกู้ตามนโยบายรัฐ 2565 ให้ประชาชนทั่วไปสามารถยืมเงินออมสินกับสินเชื่อฉุกเฉิน 10000 pantip และสินเชื่อฉุกเฉิน 50000 pantip ได้สูงสุดคนละ 2 แสนบาทสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ โดยมีวิธีการลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 และคุณสมบัติของผู้ ตามรายละเอียดดังนี้

 1. ผู้ยื่นกู้เงินออมสินผ่านสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน หรือยืมเงินธนาคารออมสิน จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อกำหนดด้านล่าง
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพค้าขาย หรือเป็นผู้ผลิตสินค้ารายย่อย
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ
 • เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
 1. มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. มีบัญชีเงินฝาก ณ สาขาที่ขอยื่นกู้

หลักประกันในการกู้เงินออมสินผ่านสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

ผู้ที่สนใจต้องการกู้เงินออมสิน10000 ผ่านสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สามารถสมัครสินเชื่อออมสิน10000บาท ในโครงการสินเชื่อเงินด่วนตามนโยบายรัฐ เพื่อนำเงินเป็นเป็นเงินทุน หรือไปเป็นเงินหมุนเวียนและชำระหนี้ ได้ไม่เกินรายละ 2 แสนบาท 

โดยการกู้เงินออมสินผ่านสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีข้อกำหนดสำหรับการค้ำประกันดังนี้

 1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกันต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีที่อยู่อาศัยสามารถติดต่อได้ และไม่เป็นพนักงานของธนาคารออมสิน โดยสำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพและรายได้ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป 

 1. กรณีใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน

สินทรัพย์ที่สามารถใช้เป็นหลักประกันได้ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, ที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด, ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา ให้รับเป็นหลักประกันได้ร้อยละ 100 ของราคาประเมิน 

โดยผู้ที่สนใจต้องกู้เงินออมสิน สามารถสมัครและลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยตนเอง โดยสามารถทำรายการผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo ออมสิน โดยสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนธนาคารออมสิน ได้ผ่านเว็บไซต์หรือติดต่อที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ

กู้เงินออมสินผ่านสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

และอีกหนึ่งเงินกู้ที่น่าสนใจจากธนาคารออมสิน ที่มีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถยืมเงินออมสินผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo ออมสิน ได้ง่ายๆ ก็คือสินเชื่อเสริมพลังฐานราก  โดยมีรายละเอียดของสินเชื่อตามข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย – ผู้ที่ต้องการสินเชื่อเงินกู้ สามารถยื่นขอกู้ได้ด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo ซึ่งมีวงเงินกู้อนุมัติสูงสุดอยู่ที่ 5 หมื่นบาทต่อราย
 2. ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้ – ด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำเพียง 0.35% ต่อเดือน และสามารถสมัครและลงทะเบียนขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องใช้ทรัพย์สินหรือคนค้ำประกัน ทำให้เปิดโอกาสให้ชาวบ้าน พ่อค้าแม่ค้า ประประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงเงินกู้ฉุกเฉินออมสินได้ง่ายกว่าเคย
 3. ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือนแรกสินเชื่อเสริมพลังฐานราก เป็นสินเชื่อที่ปลอดชำระเงินต้นละดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก ผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้จะไม่ต้องชำระเงินกู้นานถึง 6 เดือน ออกแบบมาเพื่อผู้ที่เดือดร้อนเรื่องเงินและต้องการเงินด่วนอย่างแท้จริง


สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

บัตรกดเงินสดออมสิน บัตรกดเงินสดที่คิดอัตราดอกเบี้ยตามจริงจากเงินที่กด สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้
เงินเดือน:

30,000 บาท

อัตราต่อปี:

ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

วงเงิน:

เริ่มต้น 30,000-1,500,000 บาท

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สมัครได้ทุกอาชีพ
เงินเดือน:

มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี:

ร้อยละ 16-23 ต่อปี

วงเงิน:

สูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000-1,000,000 ล้านบาท