รู้จักกับธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก ต้องการสร้างบ้านและอยากกู้เงินกับธนาคารออมสิน 2565

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรกสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

ในปี 25632565 นี้ เชื่อว่ากลุ่มคนวัยทำงานที่เพิ่งเริ่มทำงานได้สักพักหรือทำงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว คงมีความฝันที่อยากได้มากที่สุดก็คือ การมีบ้านหลังแรกเป็นของตัวเอง แน่นอนว่าด้วยความพร้อมที่จะชำระเงินสดเลยก็คงเป็นไปได้ยาก ดังนั้นสินเชื่อสร้างบ้านหรือการขอสินเชื่อ (กู้เงิน) ดูเหมือนเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า แต่ครั้นจะขอสินเชื่อออมสินบ้าน ก็ไม่รู้ว่าจะขอสินเชื่อสร้างบ้านธนาคารไหนดีหรือกู้เงินสร้างบ้านธนาคารไหนดี วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก สำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้าน เป็นสินเชื่อบ้านของออมสินที่ให้บริการลูกค้าที่เปิดบัญชีกับธนาคารออมสินและประกอบอาชีพเฉพาะทาง เช่น กลุ่มอาชีพแพทย์ กลุ่มข้าราชการอัยการและตุลาการ กลุ่มวิชาชีพนักบิน กลุ่มวิชาชีพวิศวกร และอาจารย์มหาวิทยาลัย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยกลุ่มอาชีพดังกล่าวนี้ต้องมีรายได้ที่พิสูจน์ได้ทั้งรายได้จากเงินเดือน รายได้พิเศษ รายได้จากกิจการ รวมทั้งมีประวัติการยืมเงินด่วนออนไลน์ที่ดี และไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนความผิดทางวินัย ทางจรรยาบรรณ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จึงจะสามารถใช้บริการธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรกได้

ดอกเบี้ยและการชำระธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก สำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรกหรือสินเชื่อสร้างบ้านธนาคารออมสิน สำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ จะคิดอัตราดอกเบี้ยกู้เงิมออนสินเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดการชำระ คือ หากเป็นการกู้เงินเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย ระยะเวลาในการชำระสินเชื่อสร้างบ้านไม่เกิน 40 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญาและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี หากเป็นกรณีกู้เงินเพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าประกันชีวิต เพื่อประกันสินเชื่อและ หรือกรณีที่มีการกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จะใช้เวลาไม่เกิน 30 ปี  

จุดเด่นธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก สำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

ธนาคารออมสินถือได้ว่าเป็นธนาคารเพื่อประชาชนธนาคารหนึ่ง อีกทั้งปัจจุบันยังมีสินเชื่อออมสินที่ให้บริการหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะโครงการธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก สำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ทั้งนี้ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรกหรือสินเชื่อบ้านออมสินดังกล่าว มีจุดเด่น คือ สามารถนำไปซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร, ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด, ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น, ซื้อที่ดินที่มีอาคารของผู้กู้ หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่แล้ว, เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารในที่ดิน ซึ่งเป็นของผู้กู้หรือคู่สมรส, เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน ที่ดินและอาคาร หรือห้องชุด ของผู้กู้หรือคู่สมรสจากสถาบันการเงินอื่นอย่างแหล่งเงินกู้นอกระบบ และที่สำคัญคือเป็นสินเชื่อสร้างบ้านที่มีไว้สำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางเท่านั้น