แหล่งสัญญาเงินกู้สัญญากู้ยืมเงินหรือหนังสือสัญญาเงินกู็กับเงินนอกระบบไม่โอนไม่ดาวน์นัดทำสัญญาตามกฏหมายใหม่ล่าสุด!

สัญญาเงินกู้ 2021

ในปี 2564 นี้เวลาที่ทำต้องการสัญญาเงินกู้ สัญญากู้ยืมเงิน ไม่ควรที่จะให้เพื่อน พี่น้อง หรือเครือญาติทำสัญญาเงินกู้แบบปากเปล่า หรือทำสัญญาเงินก็แบบให้ใจ เพราะว่าในปัจจุบันนี้ทุกคนล้วนที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของภัยโควิด-19  ทำให้ทุกคนมีสภาพการเงินและเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยสู้ดีนักกันทั้งนั้น ดังนั้นในวันนี้ผู้เขียนจะมาขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับข้อมูลเบื้องต้นของสัญญาเงินกู้ สัญญากู้ยืมเงิน และขั้นตอนการทำหนังสือเงินกู้ตามกฏหมายใหม่ถ้าเราพร้อมกันแล้ว มาดูกันเลย!

สัญญาเงินกู้ คืออะไร?

สัญญาเงินกู้หรือสัญญากู้ยืมเงินนั้น คือหนึ่งในขั้นตอนการทำข้อตกลงแบบยินยอมใจระหว่าง ผู้ทำการกู้และผู้ที่เปิดให้กู้  เช่น นายก. การกู้เงินนอกระบบไม่โอนไม่ดาวน์นัดสัญญาไว้แล้วแต่ไม่จ่าย ถ้าท่านมีสัญญาเงินกู้ มีสัญญาเงินกู้ยืมเงินหรือหนังสือสัญญาเงินกู้ตามกฏหมายใหม่ 2564 เราจะสามารถทำการดำเนินคดีความตามกฏหมายได้เลย ดังนั้นจึงขอแนะนำเลยว่าทุกครั้งที่มีการยืมเงินเกิดขึ้นตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปขอแนะนำให้ท่านทำสัญญาเงินกู้ สัญญากู้ยืมเงินและทำฉบับหนังสือสัญญาเงินกู้ยืมเงินทุกครั้งด้วย!

ขั้นตอนสำหรับดำเนินการทำสัญญาเงินกู้

สำหรับการทำสัญญาเงินกู้นั้นท่านจะต้องพิมพ์เอกสารหรือก็คือหนังสือเงินกู้ที่เกี่ยวข้องตามกฏหมายใหม่ และแน่นอนว่าจะต้องมีข้อมูลสำคัญต่างๆ ดังนี้ : 

  • ชื่อ-สกุลของผู้ปล่อยให้กู้ / เจ้าของเงิน 
  • ชื่อ – สกุลของผู้ทำการกู้ 
  • ระบุจำนวนเงินที่ชัดเจนพร้อมอัตราดอกเบี้ย / ระยะเวลาในการชำระเงินและวันเวลาที่แน่นอนของการเซ็นสัญญาเงินกู้ ณ ตอนนั้น
  • ให้ผู้กู้อ่านรายละเอียดทั้งหมดก่อนเซ็นสัญญากู้ยืมเงินบนหนังสือสัญญาเงินกู้ยืมเงิน

แน่นอนว่าถ้าหากท่านทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว กรณีที่มีการทุจริตฉ้อโกงไม่ว่าจะเป็นเงินในระบบหรือเงินนอกระบบไม่โอนไม่ดาวน์นัดทำสัญญา ทั้งหมดนี้ท่านสามารถดำเนินการตามกฏหมายด้วยการนำสัญญาเงินกู้ / สัญญากู้ยืมเงินที่ทำขึ้นเป็นหนังสือสัญญาเงินกู้ยืมเงินนี้ไปให้ทางบริษัทติดตามหนี้หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลย.

ประโยชน์ของการทำสัญญาเงินกู้ตามกฏหมายใหม่ 2564

หลายๆ คนอาจจะคิดว่าการให้คนรู้จัก คนไว้ใจยืมเงินนั้น ไม่จำเป็นต้องทำสัญญาเงินกู้ออกมาเป็นหนังสือสัญญาเงินกู้ยืมเงิน ขอบอกได้ทันทีเลยว่าท่านคิดผิดเพราะกาลเวลาก็สามารถเปลี่ยนใจคำได้ ดังนั้นการที่ท่านมีสัญญากู้ยืมเงิน / สัญญาเงินกู้ที่ทำอกมาเป็นหนังสือสัญญาเงินกู้ยืมเงินแบบเอกสารขึ้นมานี้ไม่ว่าลูกหนี้จะหนีไปไหน? กลบเกลื่อนและปฏิเสธอย่างไร? แต่เมื่อเห็นสัญญาเงินกู้ฉบับนั้นๆ ที่มีทั้งลายเซ็นของผู้ให้กู้และผู้ขอกู้ จะทำให้เขาเลือกได้ 2 ทางเท่านั้นว่าจะเลือกจ่ายเงินคือตามสัญญาเงินกู้ หรือจะถูกดำเนินคดีความทางกฏหมาย ดังนั้นใครที่เปิดธุรกิจเงินกู้หรือทำเรื่องเกี่ยวกับการเงินอยู่ ณ ตอนนี้ ท่านควรที่จะทำสัญญาเงินกู้นี้มากๆ!